Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2018

Irgi
20:31
Irgi
20:30

March 05 2018

20:03
9983 b05c
Reposted fromanidragon anidragon viaasylopath asylopath
Irgi
19:57
5591 c755
Reposted fromtfu tfu viaDagarhen Dagarhen
Irgi
19:15
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Irgi
18:30
Reposted fromgruetze gruetze viablacktoblack blacktoblack
Irgi
18:25
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.

March 02 2018

Irgi
08:07
0548 a54a
Reposted frommarze marze vialittlesue littlesue

January 10 2018

Irgi
11:07
1935 853a
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHoHo HoHo
11:06
2416 77de

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaHoHo HoHo
Irgi
10:56
1590 647b
Reposted fromursa-major ursa-major viadrozdzi drozdzi
Irgi
10:55
1509 51c3
Reposted fromyannim yannim viaverdantforce verdantforce
10:50
9358 02b6
Reposted fromkinky kinky viaverdantforce verdantforce
Irgi
10:36
1858 80ff
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamrrru mrrru
10:29
7988 df3d
Reposted fromidiod idiod viabanshe banshe
Irgi
10:27
3261 8bbc
Reposted fromqb qb viaKarlsquell1337 Karlsquell1337
Irgi
10:18
0975 ab55
Reposted from4777727772 4777727772 viaPaseroVirus PaseroVirus
Irgi
10:16
1827 d08d
Reposted fromlenka024 lenka024 viaimbryk imbryk
10:15
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaxannabelle xannabelle
Irgi
10:01
6458 afaf
Reposted fromKoalaDrainRain KoalaDrainRain vialiona liona
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl